Kommunens skoleveje

Hvert år stiger mængden af trafik i Ringsted, vi skal huske at sikre vores skoleveje tilsvarende.
Thomas Vangsaa

I Ringsted kommune har vi mange skoleveje, desværre glemmer kommunen at sikre dem ordentligt. 

Ringsted kommune oplever konstant stigninger i trafikken, dels fordi vi hele tiden er flere der flytter til. Men også fordi flere og flere køre til Ringsted for at handle. Det er jo i sig selv positivt at der er vækst og der sker noget. Men bagsiden af medaljen er at det øger trafikken i og omkring mange af vores skoler i kommunen. 

Vi vil gerne have væksten og de ekstra indtægter i kommunekassen, men det forpligter og er ikke et frikort til at glemme vores skoleveje. 

Som en af mine mærkesager ved opstilling til Ringsted byråd 2021, er det et mål at der skal arbejdes mere målrettet med trafiksikring omkring vores skoler. Trafiksikringen kommer ikke kun vores skolebørn til gode, men alle som færdes i områderne.