Mindre administration

De ansatte i Ringsted kommune skal bruge mindre tid på administration.

De ansatte i Ringsted kommune skal have bedre rammer og muligheder for en effektiv hverdag. 

i dag er der alt andet lige et stort ressourcespild ved at forvaltningerne er delt på mange adresser. Vedligehold af flere bygninger, udendørsområder, transporttid, kantine osv. 

Vi kunne også frigive mange parkeringspladser til handelslivet i byen, ved at der ikke skal så mange i bil ind til Ringsted by og arbejde. 

En af mine mærkesager er, at arbejde målrettet på at få samlet forvaltningerne og borgerservice i en bygning. Den nye bygning skal have en grøn profil, hvor vi tænker miljø af CO2 aftryk. 

De nuværende bygninger kunne man sælge med en klausul om, at de skal ombygges til lejligheder. Der er jo som bekendt et stort behov for nye boliger i Ringsted. Med flere boende i byen er der også flere kunder til de lokale butikker og restauranter. 

Hvis det øvrige byråd tør tænke bedre rammer til de ansatte i kommunen, som både har et grønt aftryk og som åbner op for en mere effektiv hverdag der kommer både de ansatte, borgere og virksomheder til gode. Så kan det være en realitet allerede i næste valgperiode.