Børn og familien

Lad os gøre hverdagen for vores børn og familierne bedre. Det kan vi ved at bruge de ressourcer vi har bedre.

Jeg har nu boet i Ringsted i ca. 15 år, og jeg har fra vi flyttede til, været involveret i mine 3 børns vuggestue og børnehave for at skabe bedre rammer til børnene i institutionen. 

Den kamp for børnene startede i Sct. Georg Gaarden på Vibevej, hvor kommunen tvang os til at fraflytte bygningerne. Resultatet blev opstarten af Femstjernen, hvor vi var nogle forældre og personale som tog kampen op. 

Selv om mine børn ikke længere går i Femstjernen, så deltager jeg stadig som frivillig i bestyrelsen og arbejde stadig for bedre rammer til børnene og personalet i institutionen. 

Den kamp vil jeg gerne tage med mig ind i byrådet, for jeg mener der er en hel del ting der kan gøres bedre for vores børn og børnefamilier i Ringsted kommune. 

Vi har brug for mere langsigtede planlægning, minimering af administration, flere varmehænder. Emner du måske har hørt før. Men jeg tror på jeg kan gøre en forskel, for med mine 15 års erfaring på børneområdet i først en selvejende og siden hen i en privat institution. Det har givet mig indblik i en institutions hverdag, udfordringer og hvad der virker og virker mindre godt.

Jeg har også erfaring fra andre kommuner og det har givet mig indblik i hvordan de arbejder på børneområdet. Det får mig i høj grad til at reflektere over Ringsted kommunes tilgang og særligt den megen administration. Lad os bruge pengene mere fornuftigt, hvis muligt så jeg også gerne at vi tilførte flere penge til børneområdet.    

Jeg har også gennem årene observeret flere gange, hvordan børn i Ringsted kommune ikke har samme rettigheder og muligheder. Det er ikke i orden.  

Jeg håber derfor på din stemme, så jeg får mulighed for at kæmpe og arbejde for alle vores børn i Ringsted kommune. I særdeleshed børnenes rettigheder og rammerne, og at vi bruger de penge vi har fornuftigt.