Ringsted har vokseværk

Hvor skal de 3500 mennesker bo som kommer til Ringsted de næste 10 år? 

Når de handlende kommer til byen, kan vores veje bære det?

I Ringsted kommune har der i mange år været en vækst i indbyggertal, det forventer fremtidsprognoserne også for Ringsted kommune de kommende 10 år. 

Tilsvarende er der en stor tilvækst i nye virksomheder og butikker, særligt ude omkring Outlet og Ringstedet. 

Derfor er det vigtigt, at Ringsted kommune tør tænke langsigtede planer. Hvis vi ikke forholder os til væksten, så vil det alt andet lige skabe tilkørselsforhold som både skaber problemer og øger støj og luft forureningen. 

Hvor skal de ca. 3500 mennesker bo når de kommer til Ringsted de næste 10 år? 

Hvor skal de mange der kommer til Ringsted for at handle, kunne komme frem uden trafikale problemer? 

Lad os nu tænke langsigtet, jeg kæmper for at vi forbinder ringvejen mellem Næstvedvej og Sorøvej. Hvis vi tør tænke en ny bydel, kunne vi måske endda drømme om at ringvejen føres videre fra Sorøvej over motorvejen ud til Holbækvejen? Så vil der langs ringvejen i rette afstand, være grundlag for at udvide udstykninger til de mange huse og lejligheder der skal bygges i Ringsted i de kommende år. 

Lad os turde tænke længere og i lidt større løsninger end vi normalt gør i Ringsted. Infrastruktur har i mange år været en kendt løftestang for vækst og muligheder. Med en bedre omfartsvej / ringvej, får vi en masse trafikstøj og luftforurening væk fra eksempelvis stationsområdet og vi får en mere sikker skolevej. 

Med en færdig ringvej, kunne vi også aflaste rundkørslen ved Nørretorv.

Jeg ser meget gerne at vi udvider de nuværende af og påkørsler, så man kan køre direkte fra Sorø retningen af motorvejen direkte ind til butikscentrene. Tilsvarende skal vi udvide påkørslen til København med en tilgang direkte fra butikscentrene. Igen yderligere aflastning af rundkørslen. 

Udgå kortsigtede lappelappeløsninger, lad os nu investere i langsigtede løsninger. Det er også billigere på den lange bane. 

Kort sagt, der er nok at tage fat på. Det er ikke noget vi løser i morgen, men jeg håber på din stemme til, at jeg kan få lov til i Ringsted byråd at arbejde på det lange seje træk til en bedre infrastruktur i Ringsted.